Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Bestuur

Coos van Kooten (foorsitter)
Jan de Groot (siktaris)
Janny Bouma-van Dijk (pinningmeester)
Baukje Luinstra-Groeneveld
Elza Dijkstra