Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Bestuur

Piet Marra (foorsitter)
Jan de Groot (siktaris)
Janny Bouma-van Dijk (pinningmeester)
Geke Postma-Postma
Coos van Kooten
Baukje Luinstra-Groeneveld