Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Alderlaai

Fônsen
Fan de Stichting út binne d’r twee fônsen: ‘t ‘Aldert Cuperus Fôns’ en ‘t ‘Henk Kas Fôns.’ Noemde mânly hewwe jarenlang ’n heel prot foor Stichting ‘Ons Bildt’ en dus foor ‘t Bildts deen en worre hiermet eerd.
De fônsen binne in ’t leven ropen om de Bildtse taal nag meer te stimuleren. Befoorbeeld deur Bildtse útgaven fan partikulieren finansjeel te ôndersteunen.
Aldert en Henk drage sels aktiviteiten en/of inisjativen foor of nimme sels ’t inisjatyf hierfoor.

Foto's

De Groate Kerk

Drinkelingemonumint

Drinkelingemonumint

Van Harenskerk

Van Harenskerk

Gânzen Noorderleeg

Gânzen Noorderleeg

Monumint Poerdersramp

Monumint Poerdersramp

Lândbewerke

Lând

Aerden Plaats

Aerden Plaats

Golf fan Onrust

Golf fan Onrust

Gemeentehús

Gemeentehús

Spitsroeden

Spitsroeden

De Pyp

De Pyp

Skapen

Skapen